Cerealia Archaeobotanical Services

jest niezależną jednostką badawczą, działającą na terenie Polski oraz poza jej granicami.

Specjalizuje się w wykonywaniu profesjonalnych analiz archeobotanicznych, które towarzyszą badaniom archeologicznym.

Prowadzi analizę makroszczątków roślinnych, zarówno w stanie storfiałym, jak i spalonym, ze wszystkich typów stanowisk. Ponadto oferuje kompleksową pomoc:

  • na etapie planowania, poboru próbek oraz opracowania materiału archeobotanicznego
  • w wyborze szczątków botanicznych do datowania metodą 14C

Podejmie współpracę przy złożonych i wieloletnich projektach badawczych, jak i przy opracowaniu pojedynczych próbek.

Zapraszam do zapoznania się z ofertą.Pomimo tego, że firma istnieje od niedawna, oferuję Państwu szerokie, wieloletnie doświadczenie w dziedzinie badań archeobotanicznych:

Od 2000 roku współpracowałam, między innymi, z Pracownią Paleoekologii i Archeobotaniki Uniwersytetu Gdańskiego. Pracowałam na stanowisku archeologa środowiskowego w Oxford Archaeology w Oxford w Wielkiej Brytanii. W tym czasie przygotowałam pracę magisterską na materiałach archeobotanicznych z Gdańska oraz rozprawę doktorską na temat szczątków roślinnych z wczesnośredniowiecznego stanowiska Żółte (Pojezierze Drawskie). Ponadto uczestniczyłam w badaniach archeobotanicznych na terenie Gdańska (Centrum Dominikańskie, Teatr Szekspirowski, kościół św. Jana), Kępy Ostrowskiej, Bydgoszczy, Stavanger w Norwegii.

Odbyłam szereg szkoleń i praktyk zawodowych (m.in. w Laboratorium Archeobotanicznym w Stavanger w Norwegii, Identyfication of Wood w Royal Botanic Garden Kew, Wielka Brytania). Brałam udział w wielu zjazdach i konferencjach naukowych, zarówno archeobotanicznych jak i archeologicznych (m.in. sympozjach International Work Group for Palaeoethnobotany, konferencjach Stowarzyszenia Archeologii Środowiskowej, Pomorskich Sesjach Pomorzoznawczych, interdyscyplinarnej konferencji Historie Kuchenne. Rola i znaczenie pożywienia w kulturze, zjazdach Polskiego Towarzystwa Botanicznego, spotkaniach Brytyjskiej Grupy Archeobotanicznej Archaeobotany Worskhop oraz Nordic Archaeobotanical Group, II Interdyscyplinarnej Studenckiej Konferencji Naukowej – Duch w Materii).

Od 2007 roku jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Botanicznego, a od 2010 Stowarzyszenia Archeologii Środowiskowej.

Publikacje

Wybrane wyniki moich dotychczasowych badań zostały opublikowane w formie autorskich i współautorskich artykułów naukowych i popularnonaukowych oraz sprawozdań:

Badura M., Pińska K. 2004. Szczątki roślin z Centrum Dominikańskiego w Gdańsku, Parcela „Szeroka 111” (materiały z wykopalisk 2003). Mnskr. w Pracowni Paleoekologii i Archeobotaniki Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

Pińska K. 2008. Wstępna analiza materiału botanicznego ze stanowiska w Żółtym (Pojezierze Drawskie). Mnskr. w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Gdańsk.

Latałowa M., Badura M., Jarosińska J., Święta-Musznicka J., Pińska K. 2009. Archeobotaniczne przesłanki dotyczące pokarmów roślinnych w Gdańsku, Elblągu i Kołobrzegu na tle danych z innych ośrodków hanzeatyckich północnej Europy (XIII-XVIII w.). W: H. Paner, M. Fudziński (red.). Stan badań archeologicznych w Polsce, Gdańsk.

Latałowa M., Pińska K. 2010. Zawartość botaniczna dwóch naczyń z pozostałości osady ludności łużyckich pól popielnicowych w Polanowie (stanowisko 12). W: A. Pydyn (red.). Archeoloia jeziora Powidzkiego, Toruń.

Pińska K. 2010. Rola badań archeobotanicznych w poszukiwaniu śladów pożywienia roślinnego w obrzędach i rytuałach magicznych na terenie średniowiecznej Słowiańszczyzny. W: A. Drożdż (red.) Historie kuchenne. Rola i znaczenie pożywienia w kulturze. Tom pokonferencyjny, Cieszyn.

Pińska K., Badura M. 2010. Archeobotaniczne przesłanki na temat obecności roślin leczniczych w dawnym Gdańsku. (cz.1). W: Leki ziołowe. Panacea. Nr 1 (30), str. 32-34.

Pińska K., Badura M. 2010. Archeobotaniczne przesłanki na temat obecności roślin leczniczych w dawnym Gdańsku. (cz. 2). W: Leki ziołowe. Panacea. Nr 2 (31), str. 32-34.

Pińska K. 2010. Szczątki makroskopowe roślin ze stanowiska „Teatr Szekspirowski” przy ulicy Podwale Przedmiejskie w Gdańsku. Mnskr. w Pracowni Paleoekologii i Archeobotaniki Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.